Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.54.340

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA MINISTERSTWA KOLEI ŻELAZNYCH
o wprowadzeniu taryfy wyjątkowej na przewóz smoły pogazowej na odcinku Skalmierzyce - Warszawa.

Na mocy dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego r. b. i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu postanawiam, aby od dnia 10 lipca r. b. aż do odwołania przesyłki wagonowe smoły pogazowej, nadawane na stacjach kolei poznańskich i adresowane do Warszawy dla Warszawskich Zakładów Gazowych do destylacji i zwracane następnie z gazowni w Warszawie do stacji kolei poznańskich, opłacały za przewóz na odcinku Skalmierzyce - Warszawa w obydwie strony taryfę klasy III-ej pod warunkiem dołączenia w drodze pierwotnej zaświadczenia Komisarjatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, że przesyłka przeznaczona jest do destylacji na potrzeby wojskowe, a w drodze powrotnej - zaświadczenia Zarządu Zakładów Gazowych w Warszawie, stwierdzającego pochodzenie przesyłki.
Warszawa, dnia 2 lipca 1919 r.