Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.12.114

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 22 lutego 1922 r.
o wprowadzeniu taryfy osobowej i przepisów przewozowych na nowowybudowanej wąskotorowej linji Zgierz-Ozorków Towarzystwa Akc. Łódzkich elektrycznych kolei dojazdowych.

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. 1919 r. № 14, poz. 182) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządza się co następuje:
§  1. Na nowowybudowanej wąskotorowej linji Zgierz-Ozorków towarzystwa akcyjnego łódzkich elektrycznych kolei dojazdowych wprowadza się taryfę na przewóz osób w klasie III, obowiązującą na innych linjach tego towarzystwa, t. j. po 10 mk. od osoby i kilometra (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 94, poz. 606) oraz przepisy przewozowe, podane w rozporządzeniu, Ministra Kolej Żelaznych z d. 17 grudnia 1920 r. (Dz. U. R. P. 1920 r. № 119 poz. 791).
§  2. Rozporządzanie niniejsze obowiązuje z dniem 1 marca 1922 r.