Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.2.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 stycznia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW.
w przedmiocie wprowadzenia stanu wyjątkowego w st. m. Warszawie i w pow. Warszawskim

Na podstawie artykułu 1 dekretu Naczelnika Państwa z dnia 2 stycznia roku 1919, Rada Ministrów postanawia niniejszem wprowadzić w st. m. Warszawie i w powiecie Warszawskim stan wyjątkowy na 3 miesiące.
Jednocześnie na zasadzie artykułu 5 tegoż dekretu utworzone zostają na wymienionym obszarze doraźne sądy wojskowe, którym przez czas trwania stanu wyjątkowego podlegać będą wszystkie sprawy karne;
a) o przestępstwa, wymienione w art. 108-133, 279 cz. 1 ust. 2 i 3, gdy chodzi o bandy w celu kradzieży i rozbojów, 453-456, 467 cz. 2, 471 cz. 1 ust. 3, 562-564, 582 cz. 1 ust. 3, 584 cz. 1 ust. 2, 589, 590 cz. 2 ust. 4 Kodeksu Karnego z r. 1903;
b) o zamachy na bezpieczeństwo wojska polskiego, na. całość urządzeń komunikacyjnych materjałów wojskowych, amunicyjnych i prowiantowych.

Poleca się organom, zaopatrzonym w pełnomocnictwa wyjątkowe na podstawie niniejszego rozporządzenia, stosowanie ograniczeń względem wydawnictw prasowych oraz zebrań publicznych tylko w razie istotnej konieczności ze względu na zbliżające się wybory do Sejmu Ustawodawczego.

Warszawa, dnia 6 stycznia 1919 r.