§ 2. - Wprowadzenie programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na obszarze województwa lubuskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.109.751

Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 2006 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.