§ 1. - Wprowadzenie programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na obszarze województwa lubuskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.109.751

Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 2006 r.
§  1.
Wprowadza się Program zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na obszarze województwa lubuskiego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.