§ 2. - Wprowadzenie programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2012 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.425

Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 2012 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.