Wprowadzenie postanowień artykułów: 1176 (p. 3), 1184, 1185 i 1186 ustawy lekarskiej (Zb. Pr. b. Ces. Ros. tom XIII wyd. 1905 r.) na obszar okręgu administracyjnego wileńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.65.637

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lipca 1924 r.
o wprowadzeniu postanowień artykułów: 1176 (p. 3), 1184, 1185 i 1185 ustawy lekarskiej (Zb. Pr. b. Ces. Ros. tom XIII wyd. 1905 r.) na obszar okręgu administracyjnego wileńskiego.

Na mocy art. 5 ustawy z dn. 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńska (Dz. U. R. P. № 26 poz. 213) zarządza się co następuje:
Na obszar okręgu administracyjnego wileńskiego wprowadza się, począwszy od roku podatkowego 1924, stosowanie postanowień art. art. 1176 (p. 3), 1184, 1185 i 118$ ustawy lekarskiej (Zb. Pr. b. Ces. Ros. tom XIII wyd. 1905 r.).
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierzą się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.