§ 3. - Wprowadzenie państwowego rozlewu spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.43.384

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 1927 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej.