§ 4. - Wprowadzenie opłat wywozowych od wywozu seradeli, wyki, peluszki i koniczyny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.133.1104

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1923 r.
§  4.
Rozporządzenie niniejsze stosuje się do tranzakcji zawartych po dniu 15 listopada 1923 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.