§ 2. - Wprowadzenie opłat wywozowych od wywozu seradeli, wyki, peluszki i koniczyny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.133.1104

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1923 r.
§  2.
Opłaty wywozowe od seradeli, wyki, peluszki i koniczyny będą pobierane w wysokości 10% zysku wywozowego.