Wprowadzenie opłat wywozowych od wywozu drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.54.381

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 16 maja 1923 r.
o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej. *

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. R. P. № 79 poz. 527) i po zasiągnięciu zdania Głównego Urzędu Przywozu i Wywozu zarządza się co następuje:
Ustanawia się opłaty wywozowe od:
Poz. tar. celnejNazwa towaru
58. p. 1 a b cDrzewo iglaste (jodła, modrzew, świerk i sosna) oraz osika:
a) faszyny, trzaski, szczapy i chrust;
b) bierwiona (okrąglaki) i żerdzie;
c) kłody i kloce.
(uchylony).
Wskutek zarządzenia § 1 niniejszego rozporządzenia, w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 23 czerwca 1921 r. w przedmiocie opłat wywozowych (Dz. U. R. P. № 57 poz. 365), zmienionego rozporządzeniami Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 28 marca 1922 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu jaj (Dz. U. R. P. № 28 poz. 230), z dnia 23 października 1922 r. o wprowadzeniu opłaty wywozowej od wywozu gęsi (Dz. U. R. P. № 97 poz. 833) oraz z dnia 27 stycznia 1923 r. o wprowadzeniu opłaty wywozowej od cukru (Dz. U. R. P. № 11 poz. 74) po wyrazach "opłat od wywozu' dodaje się wyrazy "drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 27 listopada 1923 r. opłaty wywozowe od drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej bada pobierane w następującej wysokości:

a) od budulca, słupów telegraficznych wszelkich i osiki w wysokości 40% zysku wywozowego;

b) od drzewa kopalnianego i papierówki w wysokości 75% zysku wywozowego,

zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 2 października 1923 r. o podwyższeniu opłat wywozowych od wywozu drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej (Dz.U.23.120.970).

1 § 2 uchylony przez § 2 rozporządzenia z dnia 2 października 1923 r. o podwyższeniu opłat wywozowych od wywozu drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej (Dz.U.23.120.970) z dniem 27 listopada 1923 r.