Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.30.177

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 kwietnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 22 marca 1920 r.
w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczeń wojennych.

Na zasadzie art. 2-go ustawy o rzeczowych świadczeniach wojennych z dnia 11 kwietnia 1919 r. (Dz. Praw № 32, poz. 264) i w uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczeń wojennych z dnia 29 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 98), postanawia się co następuje:
Art.  1.

Zarządza się obowiązek przymusowego świadczenia niezależnie od przedmiotów wyszczególnionych w art. 2-im punkt A. rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1919 r., przedmiotów następujących:

a) skór wszelkiego rodzaju, tak surowych jak i wyprawionych,
b) wyrobów skórzanych,
c) kożuchów, futer i wszelkich wyrobów kuśnierskich.
Art.  2.

Przedmioty wyszczególnione w punkcie a) art. 1 niniejszego rozporządzenia nie podlegają na czas trwania sekwestru obowiązkowi świadczeń, o ile pochodzą z przydziału dokonanego przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.