§ 4. - Wprowadzenie obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.32.284

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1935 r.
§  4. 2
Na obszarze województwa śląskiego, miast: Warszawy, Łodzi, Lwowa, Krakowa, Białegostoku, Białej (województwo krakowskie) i Poznania oraz powiatów: warszawskiego, łódzkiego, lwowskiego, krakowskiego, białostockiego, bialskiego (województwo krakowskie) i poznańskiego taksometry, o których mowa w §§ 1 i 3 niniejszego rozporządzenia, po ich wmontowaniu do pojazdów a przed oddaniem do użytku powinny być przez urząd miał sprawdzone w warunkach ich użytkowania i zalegalizowane.

Do uzyskania tej legalizacji obowiązana jest osoba lub zakład, który wmontowania dokonał, o ile wmontowanie to zostało dokonane po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2 § 4:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 listopada 1933 r. (Dz.U.33.91.708) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1933 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 września 1934 r. (Dz.U.34.81.748) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 1934 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 listopada 1934 r. (Dz.U.34.104.929) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 1934 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1935 r. (Dz.U.35.43.288) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 lipca 1935 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 września 1935 r. (Dz.U.35.74.467) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 1935 r.