§ 4. - Wprowadzenie obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.13.75

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1939 r.
§  4.
Na obszarze województwa śląskiego, miast: Warszawy, Łodzi, Lwowa, Krakowa, Białegostoku, Białej (województwo krakowskie), Poznania, Gdyni i Ostrowa Wielkopolskiego oraz powiatów: warszawskiego, łódzkiego, lwowskiego, krakowskiego, białostockiego, bialskiego (województwo krakowskie), poznańskiego, morskiego i ostrowskiego taksometry, o których mowa w §§ 1 i 3, po ich wmontowaniu do pojazdów, a przed oddaniem do użytku, powinny być przez urząd miar sprawdzone w warunkach ich użytkowania i zalegalizowane.

Do uzyskania tej legalizacji obowiązana jest osoba lub zakład, który wmontowania dokonał.