Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.70.467

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 sierpnia 1921 r.
w sprawie wprowadzenia niektórych postanowień ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej na obszar b. dzielnicy pruskiej. *

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. Ust. № 67, poz. 449) Rada Ministrów, na wniosek Ministra b. Dzielnicy Pruskiej, postanawia:
§  1. Moc obowiązującą art. art. 25, 28, oraz odnoszące się do art. 25 przepisy art. 24, 27, 29, 30, art. 31-33, 37-40 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 67, poz. 449) rozciąga się na b. dzielnicę pruską.
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia. Z dniem tym tracą moc obowiązującą:
a) rozporządzenie Komisarjatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 9 sierpnia 1919 r., w sprawie ruchu osobowego i towarowego z Niemcami (Tyg. Urzęd. № 38 str. 209),
b) tymczasowe rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 16 stycznia 1920 r. przedmiocie wywozu i dowozu towarów, dotyczące terytorjów byłej dzielnicy pruskiej, nowo przejętych przez Polskę (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 7 str. 135),

o ile postanowienia tych rozporządzeń sprzeciwiają się postanowieniom powyżej wzmiankowanej ustawy, wprowadzonym § 1 niniejszego rozporządzenia.

* Nin. rozporządzenie pozostaje nadal w mocy ze zmianą, wynikającą z art. 11 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 5 sierpnia 1922 r. (Dz.U.22.69.618) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 1922 r.