Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.6.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 28 grudnia 1920 r.
w przedmiocie wprowadzenia na obszarze b. Galicji "Tymczasowej Instrukcji Służbowej dla Policji Państwowej".

§  1. Z dniem 1 stycznia 1921 r. zarządzam wprowadzenie na obszarze b. Galicji "Tymczasowej Instrukcji Służbowej dla Policji Państwowej", zatwierdzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych dnia 3 lipca 1920 roku.
§  2. Jednocześnie tracą moc obowiązującą przepisy i instrukcje służbowe, obowiązujące żandarmerję krajową i policję wojskową, wymienione w cz. 1 § 2-go rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 1919 roku w przedmiocie wcielenia żandarmerji krajowej i policji wojskowej na obszarze b. Galicji do Policji Państwowej (Dz. Ust. Rz. P. № 87/19, poz. 475).