Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.74.489

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2007 r.
§  5. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego nakazów i zakazów w związku ze szczególnym zagrożeniem roślin przez zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową (Dz. U. Nr 97, poz. 669).