Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.166

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
o wprowadzeniu języka polskiego jako wykładowego w 2-giem gimnazjum we Lwowie.

Na wniosek Rady Ministrów stanowię co następuje:
Art.  1.

Język niemiecki przestaje być językiem wykładowym w 2-iem gimnazjum państwowem we Lwowie. Językiem wykładowym w tem gimnazjum będzie język polski.

1-y ustęp punktu d. art. V galicyjskiej ustawy krajowej z dnia 22 czerwca 1867 r. (D. u. k. № 13) w brzmieniu ustanowionem ustawą krajową z dnia 15 lutego 1907 r. (D. u. k. 65) uchyla się.

Art.  2.

Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego określi czas i sposób wprowadzenia w życie niniejszego dekretu.

Dan w Warszawie, dn. 7 lutego 1919 r.