Wprowadzenie i odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2004-2008. - Dz.U.2004.45.418 - OpenLEX

Wprowadzenie i odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2004-2008.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.45.418

Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 marca 2004 r.
w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2004-2008

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144) zarządza się, co następuje:
1.
Czas letni środkowoeuropejski wprowadza się:
1)
w 2004 r. - dnia 28 marca,
2)
w 2005 r. - dnia 27 marca,
3)
w 2006 r. - dnia 26 marca,
4)
w 2007 r. - dnia 25 marca,
5)
w 2008 r. - dnia 30 marca

- o godzinie 2 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL)).

2.
Wprowadzenie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 na godzinę 3 minut 00, która będzie godziną początkową czasu letniego środkowoeuropejskiego.
1.
Czas letni środkowoeuropejski odwołuje się:
1)
w 2004 r. - dnia 31 października,
2)
w 2005 r. - dnia 30 października,
3)
w 2006 r. - dnia 29 października,
4)
w 2007 r. - dnia 28 października,
5)
w 2008 r. - dnia 26 października

- o godzinie 3 minut 00 czasu letniego środkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL)).

2.
Odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego.
3.
Czas od godziny 2 minut 00 do godziny 3 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego będzie się oznaczać dodatkową literą "a" (godzina 2a minut 01 do godziny 3a minut 00), po czym nastąpi godzina 3 minut 01 czasu środkowoeuropejskiego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.