Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.75.511

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1928 r.
Art.  16.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.