Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.75.511

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1928 r.
Art.  1.

Ustawy Sejmu Ustawodawczego tudzież rozporządzenia Rządu, ogłoszone w Dzienniku Praw Państwa Polskiego lub Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 lipca 1920 r., a ogłoszone w Tygodniku Urzędowym lub Dzienniku Urzędowym Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, obowiązują w tej dzielnicy, o ile termin wejścia w ich życie nie został na czas późniejszy oznaczony, z dniem ich ogłoszenia w Tygodniku Urzędowym lub Dzienniku Urzędowym Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej.