Art. 9. - Wprowadzenie dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b.... - Dz.U.1921.75.511 - OpenLEX

Art. 9. - Wprowadzenie dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.75.511

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1928 r.
Art.  9.

Wykonanie dekretów, ustaw i uchwał sejmowych oraz rozporządzeń Rządu, obowiązujących na obszarze b. dzielnicy pruskiej, należy do tej władzy centralnej, która na tym obszarze sprawuje administrację w dotyczącym zakresie.