Art. 7. - Wprowadzenie dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b.... - Dz.U.1921.75.511 - OpenLEX

Art. 7. - Wprowadzenie dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.75.511

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1928 r.
Art.  7.

Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w postępowaniu sądowem albo administracyjnem, prawomocnie ukończonem, zastosowano wbrew postanowieniom art. 2, 3, 4 i 5 dotychczasowe ustawodawstwo dzielnicowe zamiast wchodzącego w to miejsce ustawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej, lub wbrew postanowieniom art. 1 i 6 zastosowano wcześniej ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej, wstępujące na mocy niniejszej ustawy w miejsce dotyczącego ustawodawstwa dzielnicowego, nie stanowi to tytułu do podnoszenia roszczeń.