Art. 6. - Wprowadzenie dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b.... - Dz.U.1921.75.511 - OpenLEX

Art. 6. - Wprowadzenie dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.75.511

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1928 r.
Art.  6.

Następujące dekrety, ustawy sejmowe i rozporządzenia Rządu obowiązują na całym obszarze b. dzielnicy pruskiej z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, o ile w niniejszym artykule nie jest przy poszczególnej pozycji podany inny termin wejścia w życie:

Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. № 14, poz. 152) - obowiązuje w b. dzielnicy pruskiej od dnia 1 kwietnia 1920 r.

Ustawa z dnia 2 maja 1919 r. o wyłącznem upoważnieniu Państwa do zakładania rurociągów, służących do prowadzenia gazów ziemnych, regulowania produkcji i zużytkowania ich (Dz. Pr. № 39, poz. 292).

Ustawa z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. Pr. № 44, poz. 310)-obowiązuje w b. dzielnicy pruskiej od dnia 1 stycznia 1921 r.

Ustawa z dnia 21 lipca 1919 r. o odpowiedzialności dyscyplinarnej stałych nauczycieli publicznych szkół powszechnych i o postępowaniu dyscyplinarnem (Dz. Pr. № 63, poz. 374).

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. w przedmiocie sekwestru zbiorników i cystern naftowych (Dz. Ust. № 68, poz. 414).

Ustawa z dnia 24 października 1919 r. w przedmiocie zmiany nazwisk (Dz. Ust. № 88, poz. 478).

Ustawa z dnia 19 maja 1920 r. o pocztowej Kasie Oszczędności' (Dz. Ust. № 48, poz. 297) - obowiązuje w b. dzielnicy pruskiej od dnia 1 lutego 1921 r.

Postanowienia art. 5 ustępu 2 stosuje się odpowiednio.