Art. 3. - Wprowadzenie dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b.... - Dz.U.1921.75.511 - OpenLEX

Art. 3. - Wprowadzenie dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.75.511

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1928 r.
Art.  3.

Następujące dekrety, ustawy i rozporządzenia, nie ogłoszone ani w Tygodniku Urzędowym, ani w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, obowiązują na obszarze b. dzielnicy pruskiej z chwilą wejścia ich w życie na mocy ogłoszenia w Dzienniku Praw Państwa Polskiego, jednakże najwcześniej z dniem 8 stycznia 1919 r.

Dekret Rady Regencyjnej z dnia 30 października 1918 r. w sprawie wypuszczenia pożyczki państwowej (Dz. Pr. № 14 poz. 32).

Dekret z dnia 28 listopada 1918 r. o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego (Dz. Pr. № 18 poz. 46).

Dekret z dnia 28 listopada 1918 r. o wyborach do Sejmu Ustawodawczego (Dz. Pr. № 18 poz. 47;.

Ustawa Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej z dnia 7 grudnia 1918 r. (Dz. Pr. № 19 poz. 56).

Dekret tymczasowy z dnia 13 grudnia 1918 r. o Urzędzie Patentowym (Dz. Pr. № 21 poz. 66).

Dekret z dnia 26 grudnia 1918 r. o zmianach w ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego (Dz. Pr. № 21 poz. 74).

Dekret z dnia 31 grudnia 1918 r. w przedmiocie upoważnienia dyrekcji Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej do przygotowania 500.000.000 marek polskich (Dz. Pr. 1919 r. № 4 poz. 89).

Dekret z 29 stycznia 1919 r. o skarbie narodowym, powstałym z ofiar prywatnych (Dz. Pr. № 11 poz. 129).

Dekret z dnia 31 stycznia 1919 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Likwidacyjnego (Dz. Pr. № 12 poz. 132).

Dekret z dnia 4 lutego 1919 r. o patentach na wynalazki (Dz. Pr. № 13 poz. 137).

Dekret z dnia 4 lutego 1919 r. o ochronie wzorów rysunkowych i modeli (Dz. Pr. № 13 poz. 138).

Dekret z dnia 4 lutego 1919 r. o ochronie znaków towarowych (Dz. Pr. № 13 poz. 139).

Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie upoważnienia dyrekcji Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej do przygotowania 250.000.000 marek polskich (Dz. Pr. № 14 poz. 167).

Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie powołania do Sejmu Ustawodawczego Polaków, którzy w 1918 r. posiadali mandat poselski do parlamentu Rzeszy Niemieckiej (Dz. Pr. № 14 poz. 193).

Dekret z dnia 8 lutego 1919 r. w sprawie zmiany art. 9 dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego (Dz. Pr. № 14 poz. 198).

Dekret z dnia 5 lutego 1919 r. o zwołaniu Sejmu Ustawodawczego (Dz. Pr. № 16 poz. 217).

Obwieszczenie Ministra Skarbu w sprawie wyjaśnienia dekretu z dnia 7 lutego 19 9 r., Dz. Pr. Ne 14 poz. 167 (Dz. Pr. № 19 poz. 228).

Ustawa z dnia b kwietnia 1919 r. w przedmiocie zmian niektórych przepisów ordynacji wyborczej, objętej dekretami L. 46 i 47 № 18 Dziennika Praw Państwa Polskiego z 6 grudnia 1918 r. celem przeprowadzenia wyborów posłów do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej z części ziem polskich b. zaboru pruskiego (Dz. Pr. № 30 poz. 233).

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 18 kwietnia 1919 r. o wyborach poselskich do Sejmu Ustawodawczego z części ziem polskich b. zaboru pruskiego (Dz. Pr. № 33 poz. 270).

Ustawa z dnia 30 maja 1919 r. w przedmiocie dalszego kredytu dla Skarbu Państwa w wysokości pięciuset miljonów marek w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej (Dz. Pr. № 44 poz. 312).