Art. 11. - Wprowadzenie dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b.... - Dz.U.1921.75.511 - OpenLEX

Art. 11. - Wprowadzenie dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.75.511

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1928 r.
Art.  11.

O ile chodzi o rozporządzenia Rady Ministrów, oznaczy Rada Ministrów, o, ile zaś chodzi o rozporządzenia poszczególnych Ministrów, oznaczy właściwy Minister rozporządzeniem, które z rozporządzeń, nie wprowadzonych niniejszą ustawą, a wydanych na podstawie dekretów i ustaw, wymienionych, względnie określonych w art. 1, 2, 3, 4 i 6, obowiązują na obszarze b. dzielnicy pruskiej oraz od kiedy.

Do rozporządzeń oznaczyć się mających, w myśl ustępu 1, odnoszą się odpowiednio postanowienia art. 10.