Art. 10. - Wprowadzenie dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b.... - Dz.U.1921.75.511 - OpenLEX

Art. 10. - Wprowadzenie dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.75.511

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1928 r.
Art.  10. 2

(uchylony).

2 Art. 10 uchylony przez art. 69 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-administracyjnym (Dz.U.28.38.365) z dniem 29 maja 1928 r.