§ 1. - Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.191.1177

Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 2008 r.
§  1.
Wprowadza się zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni na obszarze miasta Poznania w okresie od dnia 27 listopada 2008 r. do dnia 15 grudnia 2008 r.