§ 7. - Wprowadzanie (przywóz) i przeprowadzanie (przewóz) z zagranicy niektórych zwierząt, surowców i przetworów pochodzenia zwierzęcego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.76.572

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1934 r.
§  7.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.