Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1583

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2018 r.
§  8.  Do rozliczenia kosztów nadzoru za 2017 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.