§ 6. - Wpłaty na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.90.522

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
§  6.
Do ustalenia wysokości zaliczki na poczet kosztów Rzecznika Ubezpieczonych należnej od powszechnego towarzystwa emerytalnego za miesiąc kwiecień 2011 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.