§ 3. - Wolne składy soli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.69.613

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1929 r.
§  3.
Zezwolenia na prowadzenie wolnego składu udziela Ministerstwo Skarbu do odwołania, które może nastąpić bez podania powodów. Zezwolenie mogą otrzymać tak osoby prawne, jak i fizyczne, zasługujące na zaufanie władz skarbowych.