§ 19. - Wolne składy soli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.69.613

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1929 r.
§  19.
1)
Uprawnienie do prowadzenia wolnego składu soli gaśnie wskutek zrzeczenia się go przez uprawnionego, lub jego śmierci, lub wskutek odwołania zezwolenia (§ 3), które winno być poprzedzone co najmniej trzechmiesięcznem wypowiedzeniem.
2)
W razie zgaśnięcia uprawnienia do prowadzenia wolnego składu soli wskutek jednej z powyższych przyczyn izba skarbowa zarządza zamknięcie wolnego składu soli. W ciągu 15 dni od chwili zamknięcia cały zapas soli musi być albo opłacony albo zakredytowany przy równoczesnem zabezpieczeniu całkowitej należności monopolowej.
3)
W wypadku niezastosowania się przedsiębiorcy lub jego zastępcy prawnego do tego warunku urząd akcyz i monopolów obejmuje wolny skład soli w zarząd na rachunek biura sprzedaży soli.
4)
Termin ostateczny likwidacji wolnego składu oznaczy izba skarbowa w zależności od pozostałego zapasu.