§ 18. - Wolne składy soli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.69.613

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1929 r.
§  18.
1)
Naczelnik urzędu akcyz i monopolów obowiązany jest zrewidować wolny skład soli przynajmniej raz na rok, a inspektor kontroli skarbowej raz na miesiąc i wyniki rewizji wpisać do ksiąg wolnego składu soli przez całą ich szerokość.
2)
Przy rewizji należy sprawdzić wszystkie wpisy od ostatniej rewizji przez porównanie ich z odnośnemi dowodami.
3)
W razie stwierdzenia ubytków soli nieusprawiedliwionych lub też zaległości za sól sprzedaną lub z innego tytułu, należy spisać protokół i donieść o tem w drodze służbowej do biura sprzedaży soli dla dalszych zarządzeń.