§ 15. - Wolne składy soli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.69.613

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1929 r.
§  15. 2
1)
Utrzymujący wolny skład soli obowiązany jest płacić w ciągu 24 godzin lub w pierwszy dzień poświąteczny do P. K. O. na rzecz biura sprzedaży soli całą należność za sól wydaną lub wysłaną w danym dniu z wolnego składu, a dowód wpłaty dołączyć do księgi przychodu i rozchodu (§ 14 poz. 1 p. a).
2)
Należność za sól wysłaną odbiorcom na inkaso bankowe ma być wpłacona w sposób podany w ust. 1) najpóźniej siódmego dnia po dniu wysłania soli z wolnego składu.
2 § 15 zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1928 r. (Dz.U.28.103.923) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1929 r.