§ 8. - Wojewódzkie rady wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.75.567

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1929 r.
§  8.
Wojewódzka rada wodna zbiera się na zaproszenie przewodniczącego.

O każdem posiedzeniu wojewódzkiej rady wodnej należy zawiadomić wojewodę na 7 dni przed posiedzeniem.

Pozatem zawiadomione być powinny inne interesowane władze i urzędy, a w szczególności dowództwa okręgów korpusów, dyrekcje dróg wodnych, dyrekcje kolei państwowych, okręgowe urzędy ziemskie. Wspomniane władze i urzędy mają prawo delegować swoich przedstawicieli do udziału w obradach.

Do zawiadomienia powinien być dołączony porządek obrad.