§ 7. - Wojewódzkie rady wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.75.567

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1929 r.
§  7.
Wybory członków wojewódzkiej rady wodnej zarządza wojewoda na trzy miesiące przed upływem pięciolecia.

Jeżeli przed upływem pięciolecia opróżni się mandat członka lub jego zastępcy, dokonywa się wyboru uzupełniającego z danej grupy na czas do końca pięciolecia.

Wynik wyborów ogłasza wojewoda w dzienniku urzędowym oraz podaje do wiadomości przewodniczącemu rady.