§ 2. - Wnioski o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. - Dz.U.2017.2027 - OpenLEX

§ 2. - Wnioski o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2027

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2017 r.
§  2. 
1. 
Wzór wniosku pracownika o wypłatę zaliczki na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń z powodu braku środków finansowych w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę, zwany dalej "wnioskiem pracownika", stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzór wniosku pracodawcy o wypłatę zaliczek na poczet niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, zwany dalej "wnioskiem pracodawcy", stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.