§ 3. - Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego - Dz.U.2022.316 - OpenLEX

§ 3. - Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.316

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lutego 2022 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.