§ 2. - Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego - Dz.U.2022.316 - OpenLEX

§ 2. - Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.316

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lutego 2022 r.
§  2. 
Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.