Art. 9. - WMG-Polska. Umowa dotycząca wzajemnego wykonywania orzeczeń sądowych. Gdańsk.1925.11.28.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.55.490

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 1927 r.
Art.  9.

Postępowanie, mające na celu wydanie wyroku wykonawczego, tudzież egzekucja, odbywają się wedle ogólnych przepisów ustawodawstwa obowiązującego na obszarze Strony wykonującej. O ile wedle tych przepisów dla czynności egzekucyjnych lub dla skarg dotyczących egzekucji właściwy jest sąd procesowy, wstępuje w jego miejsce sąd, w którego obrębie egzekucja się odbywa.