Art. 12. - WMG-Polska. Umowa dotycząca wzajemnego wykonywania orzeczeń sądowych. Gdańsk.1925.11.28.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.55.490

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 1927 r.
Art.  12.

Niniejsza umowa ma zastosowanie do tytułów egzekucyjnych, które powstały po wejściu w życie umowy.