[Ustawowy zarząd dużą wspólnotą mieszkaniową] - Art. 20. - Własność lokali. - Dz.U.2021.1048 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Ustawowy zarząd dużą wspólnotą mieszkaniową] - Własność lokali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1048 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2021 r.
Art.  20.  [Ustawowy zarząd dużą wspólnotą mieszkaniową]
1. 
Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna.
2. 
Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani.