[Mała wspólnota mieszkaniowa] - Art. 19. - Własność lokali. - Dz.U.2021.1048 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Mała wspólnota mieszkaniowa] - Własność lokali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1048 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2021 r.
Art.  19.  [Mała wspólnota mieszkaniowa]

Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż trzy, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.