Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.54.249

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 1958 r.
§  9. Główna Komisja Arbitrażowa podlega nadzorowi Ministra Finansów.