Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.54.249

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 1958 r.
§  8. Centralny Urząd Naftowy podlega nadzorowi Ministra Energetyki.