Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.54.249

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 1958 r.
§  6. 2 (skreślony).
2 § 6 skreślony przez § 3 rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 1958 r. w sprawie zmiany podporządkowania Państwowej Komisji Cen. (Dz.U.58.22.94) z dniem 21 kwietnia 1958 r.