Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.54.249

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 1958 r.
§  5. 1
1. Sprawy objęte zakresem działania Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przechodzą do właściwości Ministra Szkolnictwa Wyższego.
2. Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów wynikające z dekretu z dnia 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych (Dz. U. Nr 19, poz. 149) przechodzą do zakresu działania Ministra Szkolnictwa Wyższego.
1 § 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 listopada 1958 r. (Dz.U.58.71.347) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 grudnia 1958 r.