Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.54.249

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 1958 r.
§  2.
1. Sprawy objęte zakresem działania Centralnego Urzędu Gospodarki Torfowej przechodzą do właściwości Ministra Energetyki.
2. Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Torfowej wynikające z dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o eksploatacji złóż torfowych (Dz. U. Nr 33, poz. 135) przechodzą do zakresu działania Ministra Energetyki.