Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.54.249

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 1958 r.
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1956 r.